Forklift Zimmet Tutanağı

Forklift Zimmet Tutanağı Nedir?

Forklift zimmet tutanağı, hizmet verenin operatöre ekipmanı teslim ettiğini gösteren belgedir. Bu belge, teslim alana ekipmanın genel durumu hakkında bilgi verir.

Forklift Zimmet Tutanağının Amacı

Zimmet tutanağı, hizmet süresi boyunca her iki tarafın haklarını korumaya yardımcıdır. Tutanak, iş makinesi kiralama sürecinin belge altına alınmasını sağlar. Belge içinde yer alan maddeler, hem hizmet veren hem de alan tarafın süreç boyunca haklarını güven altına almayı sağlayacak şekilde düzenlenir.

Forklift Zimmet Tutanağında Yer Alan Bilgiler

Forklift zimmet tutanağında bulunması gereken bilgiler:

  • Kiralanan forkliftin modeli ve plakası,
  • Ekipmanın çalışır vaziyette teslim alındığını bildiren bir ifade,
  • Ekipmanı teslim alan ve teslim eden kişinin imzası
  • Ekipmanın hizmet veren tarafından ne kadar süre boyunca kiralanacağı
  • Tutanağın düzenlendiği tarih
  • İletişim bilgileri
  • Kiralama süresi boyunca hizmet veren ve hizmet alan arasında belirlenmiş özel maddeler
  • Tutanağın alındığı kurumun adıdır.  

Forklift zimmet tutanağı, hem  hizmet vereni hem de  hizmet alanı korur.

Forklift Zimmet Tutanağının Düzenlenmesi

Zimmet tutanağı düzenlenirken bilgisayar çıktısını ya da el yazısını tercih edebilirsiniz. Ekipmanların hasar kontrolünü ve bakımını yaptıktan sonra kiralanması zimmet tutanağıyla birlikte gerçekleşir.

Zimmet tutanağında forkliftin hangi durumda ve şartlarda teslim edildiğine dair kısa bir bilgi mesajı yer alır. Belgedeki cümleler birinci tekil şahıs ağzından yazılır. Zimmet tutanağında, hizmet alanın ekipmanı hasarsız ve bakımları yapılmış şekilde teslim aldığını belirten bir ibare yer alır. Bu mesajın altına hem hizmet veren hem de hizmet alan imza atar, taahhüt hukuki geçerlilik kazanır. Bu sayede kiralama süresi bittiğinde sayım sırasında herhangi bir eksik, arıza ya da hasar tespit edilirse hizmet veren yasal yollarla hakkını arayabilir. 

Forklift Zimmet Tutanağının İmzalanması

Forklift zimmet tutanağının imzalanması, her iki tarafından da şartları kabul ettiği anlamına gelir. Zimmet tutanağında herhangi bir eksiklik söz konusu olursa bazı şartlar sözlü olarak konuşulsa bile hukuki olarak bağlayıcı olmayabilir.

Örneğin hizmet veren firma, teslim edilecek olan forkliftin bakımının yapıldığını ve hasarsız olduğunu beyan etmiştir. Ancak zimmet tutanağında buna dair bir bilgi yer almayabilir. 

Zimmet tutanağını imzalamadan önce tutanakta yer alan bilgileri ve maddeleri baştan sona okursanız herhangi bir eksik kalıp kalmadığını daha net görebilirsiniz. İlk kez zimmet tutanağı oluşturacaksanız önceden hazırlanmış bir örnek kullanabilirsiniz. 

Forklift Zimmet Tutanağının Saklanması

Tarafların her ikisinde de birer kopyası bulunması gereken zimmet tutanağı, ekipmanı teslim ederken de yanınızda bulunmalıdır. Tutanağı hizmet süreniz bitene kadar saklayıp iade sürecinde de firmaya takdim etmelisiniz. 

Forklift Zimmet Tutanağının İptali

Forklift zimmet tutanağını her iki taraf da hemfikir olduğu takdirde iptal edebilirsiniz. Atmış olduğunuz imza bağlayıcıdır. Lakin, bu bağlayıcılık belli durumlarda geçerliliğini yitirebilir. 

Firma size vaat ettiği teknik desteği ya da ekipman yardımını belirttiği süre içinde yapmıyorsa, mağdur olmanıza sebep oluyorsa hizmeti iptal etmek isteyebilirsiniz.  Ayrıca aldığınız ekipmanın işiniz için yeterli olmadığını düşünüyorsanız sözleşme iptali yapabilirsiniz. Bunun için de bir zimmet iade dilekçesi hazırlamalısınız. 

Forkliftin kullanıcı kaynaklı bir arızasının bulunmaması ve hizmet alana kusurlu teslim edilmesi durumunda zimmet tutanağı iptaline başvurabilirsiniz. 

Forklift Zimmet Tutanağının Değiştirilmesi

Forklift zimmet tutanağı değişikliği, kiraladığınız iş makinesinden size vaat edilen verimi alamadığınızda yeni bir makine talep edebilirsiniz. Yeni bir kiralama için yeni şartlara ve tutanağa ihtiyacınız bulunur. Bu durumda hem iş makinesini hem de zimmet tutanağını değiştirerek yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. 

Sektörel ihtiyaçlarınıza profesyonel cevaplar veren Tim Forklift ile siz de işinizi garantiye alabilirsiniz. Tüm açık ve kapalı alanlarda forklift ve iş makinesi ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kiralama sürecinde hiçbir aksaklık yaşamaksızın anında teknik destek alabilmenin kolaylığını yaşarsınız. 

Benzer Yazılar

Yorum Gönder

Bu site reCAPTCHA korumasındadır. Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.